قاصدک غم دارم

قاصدک غم دارم

غم آوارگی و دربدری

غم تنهایی وخونیین جگری

قاصدک وای به من همه ازخویش مرامیرانند

همه دیوانه و دیوانه ترم میخوانند

مادر من غم هاست

مهد و گهواره ی من ماتم هاست

قاصدک دریابم!روح من عصیان زده وطوفانیست...

آسمان نگهم بارانیست

قاصدک غم دارم

غم به اندازه ی سنگینی عالم دارم

قاصدک غم دارم

غم من صحراهاست

افق تیره اوناپیداست

قاصدک دیگرازاین پس منم و تنهایی

وب ه تنهای خود درهوس عیسایی!

و به عیسایی خودمنتظرمعجزه ای غوغایی

قاصدک زشتم من زشت چون چهره ی سنگ خارا

زشت مانند زال دنیا

قاصدک حال گریزش دارم

میگریزم به جهانی که درآن پستی نیست

پستی و مستی و بد مستی نیست

میگریزم به جهانی که مرا ناپیداست

شاید این نیزفقط یه رویاست

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
حجت عربزاده

ازبابت لینک اشکالی ندارد/ولی نمی خواهیدوبلاگم روو یه دونه فروشگاه اینترنتی دارم نمیخواهید به شما امانتی بسپارم.نترسیدمن باشماکاری ندارم که افتخارنمیدیدبامن حرف بزنید میگیددیگه ازاین به بعد دیگه فقط باهم لینک کنیم واصرارنکنم برای حرف زدن ویادیگه اصلا مزاحمتون نشم(سحرخانم قندوعسل)