خدای سه ساله

راهبان هندو و بودایی یک دختربچه سه ساله را به عنوان خدای زنده خود ـ کوماری ـ برگزیدند و او را با گل‌های قرمز آراسته و بر سر رو رویش دانه‌های برنج پاشیدند و نیایش کردند.

Persianv.com At site

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، راهبان بودا و هندو این دختر بچه سه ساله را با لباس ابریشم سرخ رنگ پوشانده و تمام سر این دختربچه را با گل‌های رنگارنگ آراستند.

این کودک توسط والدینش از خانه خود حمل شد در معبد قدیمی در مرکز پایتخت نپال مورد پرستش قرار گرفت.

خدایان زنده هنودو، از میان کودکان دو تا چهار ساله که طالعشان خوب است، انتخاب می‌شوند.

به اعتقاد هندوها، خدای زنده کوچک باید از لحاظ ذهنی و جسمی کاملا سالم باشد و از همه مهم‌تر نباید از تاریکی هراسی به دل راه دهد. چرا که باید هشت شب را در یک اتاق تاریک در میان سرهای بریده بزها و بوفالوها بگذراند.

ماتانی شاکایا، خدای کوچک زنده تا زمانی که کودک دیگری جایگزین او شود، باید ‌در لباس قرمز باقی بماند.

/ 0 نظر / 4 بازدید