به یاد اون روزا ( متن عاشقانه )

به یاد اون روزااا

قطار میرود

تو میروی  

تمام ایستگاه میرود

و من چقدر ساده ام

که سالهای سال

در انتظار تو

 کنار این قطار رفته ایستاده ام

و همچنان

به نرده های ایستگاه رفته

تکیه داده ام

 

منبع: دلمردگی ها

/ 0 نظر / 13 بازدید