دوست داشتن ( شعر و متن عاشقانه )

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش. شاید دیگه هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی و از کسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن .چون شاید هیچ وقت ،هیچ کس تو رو مثل اون دوست نداشته باشد

--------------------------------------


امتیاز به این وبلاگ

Tools Web Tob Blog

/ 0 نظر / 18 بازدید