دختر اوکراینی صاحب بزرگترین چشم دنیا


cheshm-masha.jpg

دختر اوکراینی صاحب بزرگترین چشم های جهان

پایگاه خبری تقریب-سرویس اجتماعی: یک دختر اوکراینی صاحب بزرگترین چشم های جهان می باشد.

به گزارش پایگاه خبری تقریب، داشتن بزرگترین و یا کوچک ترین چشم ، دهان ، بینی و امثال آن در جهان بی شک تصویر ناهماهنگی از اجرای صورت کسی که دارای چنین صفتی است در ذهن ما مجسم می کند. یعنی نمی توانیم فکر کنیم کسی بزرگترین چشم های جهان را دارا باشد و ازشمایل و صورت موزونی هم بهره مند باشد.

تصاویر چهره "ماشا" دختر جوان اوکراینی به طور کامل تصور فوق را تغییر داده و نشان می دهد که بزرگترین چشم ها حتی می تواند زیباترین چشم های جهان هم باشد ، هر چند که زیبایی یک مفهوم نسبی بوده و هیچ گاه نمی توان در خصوص آن با قطعیت داوری کرد. دست کم می توان گفت که صاحب بزرگترین چشم های جهان

دختر زشت و نازیبایی هم نیست.

جدای از زیبایی و زشتی ،موضوع دیگری هم وجود دارد و آن این است که شاید تفاوت بزرگترین چشم های جهان با چشم های معمولی ترین انسان روی زمین ، بیش از دو سه سانتیمتر بیشتر نیست و اگر کنار عکس های "ماشا" لقب "صاحب بزرگترین چشم های جهان" نوشته نشود ، بیننده به سختی می تواند تشخیص دهد که نام این

دختر به خاطرچشم هایش در فهرست بزرگترین های جهان ثبت شده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید